dissabte, 23 de gener de 2021

Índex de Massa Corporal (IMC) Sabeu què es i com es fa servir?

Índex de Massa Corporal (IMC) una dada que ajuda a fer el seguiment del creixement dels nois i noies. Sabeu què es i com es fa servir?

Durant les visites de revisió dels nens i nenes, entre altres accions, es pesen i es mesura la talla dels infants per a comprovar el seu desenvolupament. Es possible que alguna vegada us hagin comentat el terme índex de massa corporal (IMC).

El índex de massa corporal (IMC) és una mesura calculada que ajuda a identificar possibles problemes de pes tant en els adults com en els infants. S’utilitza per a determinar si hi ha una obesitat, un sobrepès, si el pes saludable o hi ha un baix pes en els infants majors de 2 anys d'edat.

El càlcul de IMC és igual en adults que en infants, però la seva interpretació és diferent.  El IMC és el resultat de dividir el pes (en quilograms) per l’altura al quadrat (en metres). IMC = Pes (kg) / altura (m)2.

Per exemple, una noia de 8 anys amb un pes de 25 kg i d’una alçada de 120 cm (1,20 m); té un IMC de 17,36 (Càlcul: 25 / 1,202 (1,44) = 17,36)​​​​.

Però com en els infants la quantitat de greix canvia amb l’edat i el sexe, per a valorar el rang de pes, el IMC calculat es compara amb el d’altres nois o noies de la mateixa edat en una gràfica de creixement per determinar el que es diu percentil d'IMC.  La noia, seguint amb l’exemple, amb un IMC de 17.36 té un percentil 60, és a dir que el seu IMC és més alt que el 60% de les nenes de la seva edat i té un rang de pes saludable, perquè els percentils entre 5 i 85 es consideren com saludables.

 


Rang de pes

Percentil

Obesitat

Percentil major 95

Sobrepès

Percentil entre 85 i 95

Pes saludable

Percentil entre 5 i 85

Baix pes

Percentil menor 5

El IMC no és una mesura perfecta i pot tenir algun biaix, per exemple adolescents molt esportistes poden tenir un IMC elevat per el gran desenvolupament de la seva musculatura. Per això tot i que el Índex de Massa Corporal és una eina valuosa, no es pot utilitzar de forma aïllada per valorar el pes d’un infant, perquè a més del IMC s’han de tenir en compte altres paràmetres com l’activitat física, l’alimentació...

L'obesitat és un greu problema de salut mundial que suposa un risc per la salut dels infants a curt i llarg termini. El 70% dels adolescents obesos seran adults obesos. L’obesitat pot augmentar el risc de patir diabetis, hipertensió, dolor articular crònic, apnea de la son i també alteracions psicosocials com risc de patir assetjament, aïllament social o baixa autoestima. Totes les famílies han d'incorporar una dieta equilibrada i variada i fomentar l’exercici físic diari en el dia a dia dels seus fills i filles. El IMC és una dada que ajuda a fer el seguiment de l’evolució del creixement dels nois i noies.

 

Cap comentari:

Publica un comentari