divendres, 27 d’abril del 2018

Alguns que han arribat després passen davant! Què passa a urgències?


Alguns que han arribat després ja han passat i han estat visitats i altres que fa temps que han arribat  es queden a la sala d’espera. Aquesta és una situació que alguns pares heu pogut presenciar quan assistiu a urgències perquè el vostre infant sigui visitat.
En les urgències dels hospitals no s’entra per ordre d’arribada?  La resposta és: NO! Històricament en els hospital es feia servir el torn arribada com la pauta per decidir l’ordre de visita dels pacients. Això significava que infants amb situacions greus, com a dificultat per a respirar o dolor intens, esperaven el seu torn mentre es visitaven infants amb patologies menys urgents. Però des de ja fa temps això ha canviat.
En pràcticament tots els hospitals de Catalunya, i de la resta del mon, hi ha establerts sistemes de classificació dels pacients en funció de la seva urgència. Aquest sistema de classificació dels pacients a urgències es diu Triatge. El triatge intenta classificar els pacients per garantir una atenció més precoç als infants que precisen una visita més urgent.
A les urgències poden arribar des de pacient amb risc de morir si no es fa una actuació immediata a infants amb situacions agudes però no urgents. Des d’infants que han estats atropellat per un cotxe a infants amb una lesió a la pell. En aquestes dues situacions extremes és fàcil d’entendre que l’infant atropellat sigui atès primer independentment de l’ordre d’arribada.  Aquesta és la utilitat que té aquest sistema de classificació que permet ordenar de forma correcta l’atenció més adient als infants en funció del seu estat físic.

En determinades situacions, com a la temporada de la grip, les urgències poden estar col·lapsades. En situacions de col·lapse les demores poden ser importants en urgències, en aquestes circumstàncies és especialment útil el triatge perquè evita que els infants més greus pateixen demores en la seva atenció que poden suposar un risc per la seva salut. Perquè el triatge no soluciona ni la saturació de les urgències ni el mal ús que es pugui fer de l’atenció urgent hospitalària

Així que la propera vegada que aneu a urgències amb el vostre infant comprovareu que la prioritat és l’estat de l’infant i no l’ordre d’arribada.

dijous, 19 d’abril del 2018

Els viatges i les vacunes


Cada vegada viatgem més. Cada vegada  a més a més de viatjar més, viatgem més lluny. Es calcula que de tots els viatgers un 10 % són infants. Molts infants estan viatjant a països llunyans per a fer turisme o per a visitar familiars. 

Quan prepareu un viatge, especialment a llocs llunyans i exòtics, informeu-vos prèviament dels riscos per la salut que pot suposar visitar els països on voleu anar i preneu les mesures necessàries per evitar-los. La vacuna es un mètode molt eficaç per a prevenir les malalties infeccioses.

No existeix un únic calendari vacunal útil per a tots els viatgers. El calendari vacunal s’ha de personalitzar per a cada viatger en raó de la seva historia vacunal prèvia, el tipus de viatge, la seva duració o els països que es visitaran. A més com que algunes vacunes precisen diferents dosis amb un interval de temps entre elles per assegurar la seva plena eficàcia, es recomanable que feu una visita com a mínim entre 4 – 8 setmanes abans del viatge per poder posar al dia el calendari vacunal.

Reviseu el llibre de vacunes. Abans de partir de viatge és imprescindible que reviseu i poseu al dia les vacunes sistemàtiques. Assegureu que el vostre infant té posades totes les dosis de vacuna que corresponen a la seva edat. També pot ser necessari avançar la data de revacunació d’alguna vacuna. Consulteu al vostre centre de salut perquè us informen sobre l’estat vacunal dels vostres infants abans de viatjar.  

Vacunes especials. Són aquelles vacunes que no estan incloses en el calendari sistemàtic de casa nostre però que són recomanades, de vegades obligatòries, per a viatjar a diferents països. Potser serà necessària fer una consulta a alguna unitat especialitzada
§  Sanitat Exterior
Carrer de Bergara, 12 baixos. 08002  Barcelona. Telèfon 93 520 96 63
§  Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional
Avinguda Drassanes, 17- 21 baixos. 08001 Barcelona. Telèfon 933 27 05 50

Quan prepareu un viatge, penseu en la vostre salut i en la dels vostres infants. de vacunes.oseu al dia cunaciacuna que corresponen a la seva edat. Tambsar al dia el calendari de vacunes sistematiques


dijous, 12 d’abril del 2018

El meu infant té un buf al cor!


El seu infant té un buf al cor! Aquesta és una afirmació que molts pares han escoltat després d’una visita de control o una visita a urgències. I ara què?
El buf cardíac és el soroll produït pel pas de la sang per les cavitats del cor i que es pot auscultar amb l’estetoscopi. Habitualment la circulació de la sang pel cor es produeix amb un flux “laminar”, aleshores la sang no fa soroll en passar per cor i el que s’ausculta és el “toc-toc” característic produït per les vàlvules cardíaques. Però quan el flux es torna “turbulent”, es torna sorollós i s’ausculta un buf.
Els bufs que tenen els infants són quasi sempre innocents. Els bufs innocents són completament inofensius perquè no són produïts per cap alteració cardíaca, no hi ha cap malaltia del cor. El buf innocent apareix en un infant que té un buf i cap altra manifestació. Quan l’infant amb un buf innocent té febre o està nerviós (condicions habituals d’un infant a urgències) s’accelera la seva circulació sanguínia, augmenta la intensitat del seu buf innocent, que es pot auscultar amb major facilitat.
La causa dels bufs innocents és desconeguda. Possiblement les característiques pròpies del tòrax dels infants (el pit més prim, major velocitat de la sang, proporcionalment una més petita mida dels vasos sanguinis...), poden ser la causa.
Aproximadament, la meitat dels infants presenten un buf innocent. Els bufs innocents poden persistir durant anys però finalment desapareixen  quan l’infant arriba a l’adolescència, tot i que, de vegades persisteixen en l’edat adulta. El pediatre no pot assegurar quan un buf innocent desapareixerà però pot assegurar la seva benignitat. Com que els infants amb un buf innocent no tenen cap malaltia del cor, no precisen, evidentment, cap tractament ni controls posteriors.
Quasi tots els bufs infantils són innocents, però no tots; un petit grup d’infants tenen un buf patològic. Aquests infants tenen una anomalia o alteració al cor que produeix el seu buf. La causa més freqüent de buf patològic en els infants són les cardiopaties congènites (Associació de cardiopaties congènites http://www.aacic.org/ca/), malalties del cor que estan presents des del moment del naixement, tot i que poden no donar cap manifestació.
Els bufs patològics són permanents i no desapareixen amb l’edat. Quan un infant té un buf patològic, tot i que no sempre, pot presentar algunes manifestacions de malaltia cardíaca com cansament fàcil, sudoració excessiva, respiració ràpida, dificultat per a prendre el biberó, canvi de coloració al plorar o fer exercici, bronquitis repetides, dificultar per a guanyar pes, etc.
En l’origen de les cardiopaties congènites intervenen diferents factors com problemes durant l’embaràs (infeccions, consum d’alcohol i drogues, diabetis gestacional, etc.), prematuritat, malalties genètiques (Síndrome de Down, etc.)
Si més la meitat dels infants tenen un buf, només 1 de cada 100 tindrà una cardiopatia congènita.  El buf innocent és amb moltíssima diferència la causa més freqüent del buf infantil.