divendres, 24 de novembre del 2017

Quan consultar a urgències ?

L'atenció primer nivell a qui consultar els problemes de salut dels infants. De vegades pot ser necessari una valoració urgent. Algunes famílies poden tenir dubtes si han de consultar a urgències o no.  Aquí teniu uns símptomes que poden requerir d’una atenció urgent:
1.    Dificultat per respirar.  Això no vol dir tenir el nas molt congestionat, o una tos que va i ve. Vol dir que l’infant té una tos molt persistent, o a una respiració ràpida, o a que se li marquin les costelles quan respira, o a dificultat per parlar (o al plorar en un nadó), o per menjar, o amb aspecte pàl·lid.  
2.    Somnolent. Preocupa si un nen està excessivament endormiscat o feble – no tant que faci migdiades llargues, més aviat que sigui difícil de despertar, que no vulgui bellugar-se ni fer res. També preocupa si sembla confós, desorientat o té algun problema per fer coses habituals (caminar o fer anar els seus braços i mans adequadament).
3.    Dolor intens que no millora. Els nadons i els nens petits poden mostrar el dolor amb un plor inconsolable. Sobrevalorem i sobretractem la febre i infravalorem i infratractem el dolor, i el dolor sever, que no es controla amb els fàrmacs habituals, paracetamol o ibuprofé,  és una situació que no s'ha de menysprear.
4.    Mal aspecte. Si el vostre infant està pàl·lid, té mal color de la pell, no es mou pot necessitar una atenció urgent. Un infant després d’un vòmit pot presentar una pal·lidesa de cara transitòria.
5.    Vòmits. Els nens que no poden mantenir res a l'estómac (especialment si a més a més hi ha diarrea), poden acabar fent una deshidratació.
6.    Deshidratació. Es pot dir que un nen està deshidratat, si orina molt menys, té la boca seca o no té llàgrimes quan plora. 
7.    Febre alta (39ºC o més) que no baixa amb medicaments.  Qualsevol nadó de menys de tres mesos d'edat amb qualsevol grau de febre ha de ser valorat. Alguns nens amb problemes mèdics poden necessitar ser visitats d’urgències amb una temperatura inferior al 39ºC. Però, en general, són les febres altes, persistents, que no baixen o es tornen a repetir les que ens preocupem. 
8.    Taques al cos. Si apareix una erupció amb taques de color vermell fosc o porpra, i no canvien de color al pressionar-les, no importa quina sigui la mida han de ser valorades.
9.    Malalties Cròniques.  Alguns infants pateixen malalties cròniques, però en mantenen estables gracies a seu pla de tractament. Els canvis d’estat de les malalties cròniques, un empitjorament de l’estat basal, pot precisar d’una valoració urgent.
10. Preocupa. Els professionals sanitaris, metges i infermeres, tenim molts coneixements, però els pares coneixen millor que ningú els seus infants. La experiència dels anys ens fa saber que quan una mare o un pare no veuen bé al seu fill, sense de vegades saber dir perquè,  s’ha d’atendre aquesta sospita.


Tots aquests símptomes són senyals d'una possible malaltia greu o una complicació greu d'una malaltia lleu, i precisen d’una valoració urgent per un professional sanitari. L’ús adequat dels diferents dispositius de sanitaris es responsabilitat de tots.

divendres, 17 de novembre del 2017

Declaració de Budapest sobre els drets, la salut i el benestar dels infants i joves desplaçats.

El drama de la emigració apareix de forma intermitent en els mitjans de comunicació. Milers de persones, inclouen infants, estan fugint de casa seva per la situació de violència o pobresa dels seus països. Molts d’aquests infants que emigren perden les seves famílies en la seva fugida o encara pitjor han fugit tot sols.
Sempre ha hagut moviment de poblacions però ara ens troben davant d’un moviment mundial sense precedents d’infants i joves dins i fora dels seus països, en resposta als conflictes armats, altres formes de violència, pobresa i desastres naturals. Els nounats, els infants amb discapacitat, els joves, els menors no acompanyats i dones embarassades son els col·lectius més vulnerables als efectes perversos d’aquest desplaçament.


L’Acadèmia Americana de Pediatria preocupada pel fenomen de la immigració, en el seu cas en la frontera mexicana, va fer fa uns mesos unes  recomanacions sobre les mínimes normes d'atenció dels infants immigrats i refugiats. Demanaven els pediatres americans:
1.     Que els infants rebin la nostre compassió i ajuda.
2.     Que els infants no siguin separats mai dels seus pares i les seves famílies.
3.     Que els infants no vagin mai a centres de retenció.

Ara ha estat la “Societat Internacional per a la Pediatria Social i la Salut Infantil” que a la seva reunió a Budapest en el mes d’octubre de 2017 ha fet la “Declaració de Budapest sobre els drets, la salut i el benestar de nens i joves desplaçats”.

Algunes de les consideracions d’aquesta Declaració són:
·      Els nens i joves desplaçats han de tenir els mateixos drets i rebre la mateixa assistència sanitària que els de la població resident....
·      Els Estats s’han de responsabilitzar que amb les seves accions als nens i joves desplaçats asseguren la plena aplicació dels drets recollits a la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’infant... 
·      L'atenció de salut física, mental i social hauria de respondre als riscos i exposicions en els seus respectius països d'origen i les rutes del seu viatge.
·      Les avaluacions de salut mental han d'incloure la identificació de problemes urgents i els factors de risc i protecció de la malaltia mental, incloent l'estat de salut mental dels seus cuidadors, sense estigmatitzar l’infant i la família.
·      Els professionals que treballen amb aquests infants haurien de formar-se en competència cultural i lingüística, com treballar amb intèrprets ....
·      S'han d'establir sistemes de cura que per satisfer les necessitats especials de salut física, mental, pública i social d'aquests nens i joves, .....
·      Tots els Estats haurien d'avançar en tots els enfocaments i compromisos de polítiques de salut pública  per promoure l'equitat en la salut i el benestar dels nens i joves en moviment.

 En definitiva aquesta Societat científica es demana a ella mateixa, als Estats i als professionals de salut que atenen aquest infants i joves que actuïn respectant els seus drets, sense establir cap diferencia amb els infants i joves autòctons

divendres, 10 de novembre del 2017

La pneumònia (pulmonia), les infeccions dels pulmons

La pneumònia (popularment coneguda com a pulmonia) és una infecció dels pulmons que pot estar produïda tant per virus, com per bactèries com per fongs. Els virus són la causa més freqüent de pneumònia amb els infants més petits. La majoria de les pneumònies amb el tractament a casa adequat evolucionen favorablement i no precisen ingrés hospitalari sinó pateixen complicacions.

Com es diagnostica?
La febre alta, la tos o la respiració ràpida són els símptomes més freqüents de les pneumònies. Però aquests símptomes també estan presents en altres malalties respiratòries com la bronquitis,les laringitis o els refredats…
El infants amb pneumònia estan habitualment decaiguts, amb falta de gana i amb mal de panxa o al pit.
La valoració dels símptomes junt amb l’exploració física són fonamental pel diagnòstic de la malaltia que pot requerir a més una radiografia per confirmar el diagnòstic.

Què cal fer a casa?
      Compliu amb el tractament indicat.
      Administreu paracetamol o ibuprofè si l’infant té febre (temperatura superior a 38ºC).
      Eviteu el tabaquisme passiu.
      Faciliteu una bona hidratació de l’infant (no forceu l’alimentació i oferiu líquids poc a poc).

 

Com es pot prevenir?

Com qualsevol altra malaltia infecciosa, les pneumònies es poden contagiar. Com a totes les malalties infeccioses respiratòries algunes mesures preventives poden ajudar a evitar els contagis.
      Renteu freqüentment les mans.
      Feu servir mocadors d’un sol ús.
      Renteu amb cura els gots, culleres i plats...
      Eviteu compatir utensilis d’ús personal.
      Vacuneu-los. Algunes de les vacunes sistemàtiques que reben els infants (anti-haemòfilus, anti-pneumocòccia) ja suposen una protecció davant alguns tipus de pneumònia.

Quan tornar a consultar?

Si el vostre infant està diagnosticat de pneumònia, heu de tornar a consultar si presenta algun dels següents símptomes:
·      Empitjorament de l’estat general. L’infant està decaigut o somnolent.
·      dificultat per a respirar (respira ràpid, marca les costelles al respirar).
·      Té un color blavós dels llavis o ungles (cianosi).
·      Continua amb febre després de 48h de prendre l’antibiòtic.

·      L’infant vomita sempre els medicaments.