divendres, 20 de maig del 2016

Infecció per Enterovirus, informació per les families

La secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha fet arrivar a tots els pediatres el protocol "Quadres neurològics aguts per enterovirus en la població pediàtrica" com a conseqüència dels infants afectats per aquest virus. Aquest protocol és un consens d'actuació per la prevenció, diagnòstic i tractament precoç d'aquesta malaltia.

Un alerta sanitària pot considerar-se quan apareixen amb un gran nombre -milers- de casos d'una malaltia com passa cada any amb la grip, o pot ser que apareguin pocs casos però molt greus. Aquesta última és la situació que tenim en aquest moment. Hi ha proporcionalment a altres malalties pocs casos, "només" 50 casos però d'aquests 9 necesiten cures intensives i un dels presenta una situció molt greu.

Que són els Enterovirus?

Els Enterovirus són un grup de virus que engloben quatres grups de virus diferents: Poliovirus, Coxsackie A, Coxsackie B i Echovirus. Tots ells força coneguts. Per exemple de la infecció per Poliovirus –virus causant de la poliomielitis– disposen d'una vacuna tant eficaç que la poliomielitis está a punto de ser erradicada com va passar amb la verola. Per els altres virus no hi ha vacuna.

Les infeccions per Enterovirus apareixen en forma de brots epidèmics. La majoria dels casos, els Enterovirus causan infeccions lleus amb els simptomes típics del refredat ( febre, tos, moc nasal, esternuts...) o la gastroenteritis (mal de panxa, vòmits, diarrea...)

La infecció per enterovirus té un període d'incuvació entre 3 i 5 dies i pot detectar-se en les femtes fins a 8 setmanes després del contagi.Que hi ha de nou?
El que nos troven en aquest nou brot epidèmic per l'Enterovirus D-68 és que en alguns pocs casos la malaltia, en comptes d'evolucionar cap la curació, desenvolupa una infecció neurològica. Tot i que lo més probable és que un infant, o un adult, que es contagia per aquest Enterovirus desenvolupi una infecció que no doni cap simptoma o siguin lleus com ara un refredat o diarrea, cal estar alerta si la evolució no és la esperada.

Els pares i cuidadors han d'estar al cas i consultar si en el curs d'aquestes malalties banals apareixen simptomes neurològics del tipus:
 1. Cefalea amb vòmits.
 2. Pèrdua de força muscular o dificultat per vellugar braços o cames.
 3. Debilitat.
 4. Li costa mantenir l'equilibri.
 5. No vol caminar o coixeja.
 6. Li costa mantenir-se despert, està endormiscat tota la estona o està desorientat
 7. Té dificultats per empassar o parlar.
 8. Veu doble, gira els ulls o fa moviments anòmals amb els ulls.
L'objectiu es fer una vigilància estricte d'aquest casos per fer una detecció precoç si apareix un d'aquest casos greus.

Mesures preventives/higièniques 
Con sempre la prevenció és la millor sol.lució. Les mesures preventives/higièniques són les pròpies dels les infeccions de transmissió oral - fecal, com el refredat i la gastroenteritis.
 • Rentar-se les mans
El rentat correcte ha de durant com a mínim un minut i s'ha de fer amb aigua i xabó.
Cal rentar-se les mans:
Després dels canvis de bolquers.
Després d'atendre un malalt o d'anar al bany.
Deprés de tossut o esternudar.
Al tornar del carrer.
Sempre que s'ha estat en contacte amb un malalt.
Abans de preparar el menjar.
 • Tapar-se el nas i la boca al esternudar o tossir.
Millor amb un mocador d'un sol ús.
Sinò disposeu d'un mocador fer-lo amb el part interior del colçe o el dors de la mà.
 • Restar a casa si s'està malalt.
Sempre fins a 24 hores després de la desaparició dels simptomes.
Ventileu i netegeu correctament les habitacions.

Eduque als infants en aquestes pràctiques.

Recordatori
Les infeccions per Enterovirus provoquen malalties banals en la immensa majoria dels casos. En el brot epidèmic que hi ha en aquest moment una minoria de malalts poden desenvolupar una malaltia neurològica greu. Cal que els pares, mestres o cuidadors coneguin els simptomes de malaltia neurològica i consultar ràpidament.

Les mesures higièniques habitual són la millor arma de protecció per evitar el contagi. No es disposa de vacuna front el virus que està provocant aquest brot epidèmic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada