divendres, 14 de maig de 2021

Epidemiologia per a dummies

 

Salut poblacional, fase de incubació, morbiditat, susceptibilitat, pandèmia, causalitat... Cal conèixer alguns conceptes bàsics per entendre als epidemiòlegs. Epidemiologia per a dummies

Fa poc més d’un any la majoria de població no havia sentit a parlar de l’epidemiologia. L’Organització Mundial de la Salut defineix la epidemiologia com l’estudi de la distribució i els determinants d’estats o esdeveniments (en particular de malalties) relacionats amb la salut i l’aplicació d‘aquests estudis al control de malalties i altres problemes de salut.  De forma abreujada diríem que la epidemiologia és l’estudi de la salut de les persones (grups de població) en relació amb seu medi, perquè els problemes de salut s’han d’estudiar des d’una doble vessant, individual (clínica) i també col·lectiva (epidemiològica)

Després de més d’un any de pandèmia per coronavirus, com que els epidemiòlegs formen part del stars-sistem del mitjans de comunicació, aquí teniu un decàleg de conceptes bàsics que us poden ajudar a entendre millor les seves explicacions.

  Decàleg de conceptes bàsics d’epidemiologia

 1.  Salut poblacional i salut individual. La salut poblacional és l’estat de benestar biopsicosocial
  d’una comunitat (un barri, un poble, un país), la salut individual és l’estat de benestar biopsicosocial d’una persona concreta. (Una vacuna que produeix una trombosis cada milió de dosis administrades, és un problema greu per la salut individual d’una persona concreta i un gran benefici per la salut poblacional).
 2.  Sanitat pública i sanitat privada. En la sanitat pública les mesures i procediments de salut estan finançades per l’Administració pública. En la sanitat privada el finançament de les activitats relacionades amb la salut recauen sobre el propi pacient. El pes d’un o d’altre tipus de sanitat dintre del Servei Nacional de Salut de cada país és una decisió política.
 3.  Taxes i xifres. Els científics en general i els epidemiòlegs en particular són enemics de paraules com: molts, força, pocs, bastants... perquè són imprecises i de fet amaguen un desconeixen de la realitat. Els científics cerquen termes precisos amb les taxes, les incidències i altres xifres que són dades que mesuren l’afectació real d’algun fet o malaltia amb la població i permeten comparar la situació de diferents comunitats. (Ara mateix a l’Índia hi ha moltes (bastants...) persones amb la COVID, un epidemiòleg dirà que a l’Índia la incidència acumulada en els darrers 14 dies és de 356 casos confirmats cada 100.000 habitants, a Catalunya estem per sota de 200).
 4. Més val prevenir que curar. La prevenció són tot el conjunt de mesures preses per evitar patir una determinada malaltia (prevenció primària) o per disminuir el seu impacte (prevenció secundaria) o les seves seqüeles (prevenció terciària).
 5. Historia natural de les malalties. De forma resumida, l’evolució de les malalties, especialment les transmissibles, es pot dividir en 3 fases:
  1. a.      Fase d’incubació: El pacient està contagiat, i tot i que no en té símptomes pot contagiar a altres.
  2. b.      Fase d’estat: El pacient pateix els símptomes propis de la malaltia. Alguns pacient poden estar sense símptomes (asimptomàtics) en totes les fases de la malaltia.
  3. c.       Fase de convalescència: El pacient està sense els símptomes però encara el seu estat de salut no és com abans de la malaltia.
 6. Causal o casual. Si ahir a la nit vaig sopar macarrons i avui m’han diagnosticat de la COVID, sopar macarrons produeix la COVID? En aquest exemple és clar que sopar macarrons no és la causa de la COVID, és una casualitat. De vegades no és tant fàcil diferenciar-lo.
 7. Morbiditat i mortalitat. La morbiditat és la quantitat de persones d’una població que són afectades per una certa malaltia. La mortalitat fa referencia al nombre de defuncions comptabilitzats en un període o per una malaltia. (La soca variant britànica del coronavirus té una major morbiditat, però no en sembla que tingui una major mortalitat).
 8. Epidèmia i pandèmia. Una epidèmia es produeix quan una malaltia es propaga ràpidament en una comunitat de persones, afectant simultàniament a un gran numero d’elles en un espai de temps curt. Una pandèmia és una epidèmia d’abast mundial.
 9. Immunitat de grup o de ramat. Així es denomina a la protecció que la immunitat (defeses) del grup ofereix als individus sense immunitat. (En un poble de 100 habitants, si 99 han passat la COVID, és difícil que l’únic habitant que no la ha passat l’agafi, perquè no hi ha transmissió del virus pel poble). Les vacunes fan també aquest efecte, perquè quan hi ha una certa quantitat de gent vacunada, els bacteris no circulen i disminueix el risc de contagi també pels no vacunats. És difícil que el llop pugui ferir a l’ovella que està en el centre del ramat!
 10. Factors de risc i susceptibilitat. Són les condicions físiques o ambientats que fan que un individuo o una població tinguin un risc augmentat de patir una determinada malaltia. (Les persones de més edat són més susceptibles de patir formes greus de la COVID).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada