divendres, 10 d’abril del 2015

Què sent bé el meu infant?


L’any 2010 va entrar en vigor el Protocol per a la detecció precoç̧, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal. El protocol  té com a objectiu la detecció precoç̧ de la sordesa en els nadons nascuts a Catalunya mitjançant les proves de cribratge universal als nadons, abans de l’alta hospitalària.

La incidència de la sordesa és de 2,8 casos per cada 1.000 nounats vius. A Catalunya, la prova utilitzada per al cribratge són els potencials evocats auditius de tronc cerebral automatitzats. Aquesta és una tècnica objectiva, i absolutament indolora, que registra l’activitat elèctrica del nervi auditiu i de la via auditiva fins al tronc cerebral. El 2013 se’n van detectar 107 casos als centres públics on ja es fan proves de cribratge.

El Govern, aquest passat gener, ha aprovat el decret per implementar el cribratge auditiu neonatal a totes les maternitats, els centres sanitaris de gestió privada tenen un any de termini per posar en marxa el protocol de detecció precoç de la sordesa. Així, a partir del pròxim gener el cribratge de la hipoacúsia serà una realitat per a tots els nadons nascuts a Catalunya. 

En el cribratge auditiu neonatal no hi ha prou. Els pares ha d'estar amatents per si hi ha algun senyal de sospita de sordesa. Per exemple als 8 mesos: 

  1. Els sorolls forts (cops, timbres, sirenes, petards,...) els desperten i els espanten.
  2. El nen/a s’anticipa a l’aproximació d’una persona que no veu.
  3. El nen/a respon a sorolls ambientals fluixos (veu de la mare, joguines musicals...), intenta localitzar-los, agafar-los, riu,...
  4. El nen/a balboteja.

Si el nen/a no fa aquestes accions o  pateix  freqüents de otitis o vostè té qualsevol dubte sobre l’audició del seu fill/a cal una consulta per valorar l’audició. Podeu trobar altres senyals de sospita de sordesa per altres edats a la meva pagina : Dr. F. Codina Garcia, prop dels infants.

La detecció precoç de la sordesa té com a objectiu l’iniciï del tractament, tant medicoquirúrgic com educatiu, pedagògic i lingüístic lo més aviat possible per aconseguir un perfecte desenvolupament global (lingüístic, comunicatiu, cognitiu i social) del infant. 


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada