divendres, 20 de novembre de 2020

El canvi climàtic afecta a la salut de les persones

La repercussió del canvi climàtic sobre la vida i la salut de les persones era una preocupació creixent a tot al mon fins que la pandèmia per coronavirus es va convertir en el problema de salut de primer ordre mundial.  L’Acadèmia Americana de Pediatria va publicar l’any 2015 un informe tècnic titulat  "El canvi climàtic i la salut dels nens" on explicava com afectaven els canvis mediambientals en la salut dels nens i nenes i conscienciava als professionals de la salut sobre la seva rellevància.

Què és el canvi climàtic?

L'augment de la temperatura global, coneguda com a "escalfament global", està causant canvis en els ecosistemes del planeta.  Hi ha un ampli consens entre les principals organitzacions científiques mundials del clima que aquests canvis són el resultat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per l’ésser humà. Aquest canvi climàtic suposa:

  • Esdeveniments extrems del clima, com ara onades de calor, tempestes severes, inundacions, huracans o incendis forestals.
  • Augment del nivell del mar i augment de la humitat.
  • Aire menys saludable.
  • Menys aliments i menys saludables

A més en els països industrialitzats els infants tenen una major exposició a pesticides, o gases derivats de la combustió, entre altres toxines. Tots aquests canvis repercuteixen sobre la salut i el benestar dels infants.

Com afecta als infants ?


Els nens i les nens són el grup d’edat més vulnerable als efectes del canvi climàtic. Tot i que els menors de 5 anys només representen el 15% de la població mundial s’estima que pateixen el 43% de les malalties ambientals.  La immaduresa pròpia de l’edat pediàtrica i el major consum energètic i metabòlic relacionat al seu rapit creixement i desenvolupament són característiques pròpies dels infants que els suposen una major vulnerabilitat als canvis mediambientals.

Alguns exemples dels efectes per la salut del canvi climàtic són: 

  • Malalties relacionades amb la calor: S’espera que els pròxim anys patiren onades de calor més llargues i més greus que faran augmentar les visites i hospitalitzacions  per l’especial vulnerabilitat dels infants davant la calor extrema. 
  • Qualitat de l'aire: L’asma és la malaltia crònica pediàtrica més freqüent, entre el 5 - 10 % dels nens la pateixen. S’estima que el canvi climàtic farà augmentar i empitjorar l'asma infantil associat a un augment dels contaminants atmosfèrics.
  • Malalties infeccioses. El temperament de les temperatures que el canvi climàtic propicia, ha facilitat la presència d’insectes (mosquit tigre, paparra Hyalomma...) que no eren habituals en Europa  i que són potencials vectors transmissor de malalties  (virus Chikungunya, febre hemorràgia de Crimea-Congo, virus del Nil...) que fins ara sempre eren malalties importades. 
  • Seguretat alimentària: La seguretat alimentària es veurà afectada per una necessitat creixent d’ús de pesticides. En altres zones del planeta el problema no està en la seguretat sinó en la falta d’aliments resultat de males collites per problemes de sequera per exemple. 
  • Salut mental:  S'han descrit símptomes del trastorn d'estrès posttraumàtic en infants relacionats amb el trauma psicològic que suposa viure i patir desastres meteorològics.

Els problemes de salut relacionat amb el canvi climàtic no són un problema del futur, sinó el mon on viuen els nostres infants. El professionals sanitaris, pediatres i infermeres pediàtriques, interessats en la salut dels infants han de recolzar i fomentar accions per a millorar el medi ambient, perquè per millorar la salut dels infants cal millorar el nostre medi ambient.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada