dijous, 22 de febrer de 2018

Cremades. Una unça de prevenció val més que una lliura de curació Les cremades són lesions cutànies produïdes per la calor, però també per fred o productes químics, electricitat o radiacions. Pràcticament la meitat de les cremades de tota mena es produeixen en menors de 3 anys, i dels afectats, dos de cada tres són nens.

Com es poden evitar les cremades?
Benjamin Franklin, uns dels “pares fundadors” dels Estats Units, inventor del parallamps i també un dels fundadors del cos de bombers de Filadèlfia, sostenia que la majoria dels incendis i cremades es poden prevenir, i que una unça de prevenció val més que una lliura de curació.


A l'hivern, moltes famílies fan servir estufes i altres dispositius portàtils per escalfar les seves llars.
Al voltant del 16% dels incendis a la llar són atribuïbles als equips de calefacció. És important saber com aquestes fonts alternatives de calor poden plantejar greus riscos de lesió per cremades, incendis de cases i altres perills relacionats.
Assegureu-vos de seguir aquests consells de seguretat si feu servir una estufa o un altre dispositiu escalfador portàtil a l’hivern:
1.  Sempre col·loqueu els escalfadors o les estufes sobre un terra pla i anivellat.
2.  Sempre endolleu l'escalfador directament en les preses de corrent i no en una extensió.
3.  Sempre desendolleu l'escalfador quan no el feu servir.
4.  Mai deixeu cap estufa o escalfador encès quan aneu a dormir.
5.  Mai deixeu objectes que es puguin inflamar prop de una estufa o escalfador. La col·locació d'objectes com ara roba o mobles massa a prop d’escalfadors, estufes o xemeneies és la causa principal de foc.
6.  Mantingueu sempre una "zona de seguretat pels nens" al voltant de xemeneies, estufes o escalfadors.
7.  Sempre llegiu l’etiqueta de seguretat quan compreu un escalfador o una estufa.

Recordeu que els líquids calents cremen tant com el foc! El cert és que el 75% de les cremades en les infants petits són produïdes per líquids o vapors. Les escaldades causen la majoria de les cremades en els infants menors de 5 anys, més que el contacte directe amb foc. Tingueu molta cura amb les begudes calentes!

Primers auxilis per les cremades
Sabeu què heu de fer quan el vostre infant es crema? Sabeu què el com actuar depèn de la severitat de la cremada?. La majoria de les cremades poden ser tractades i curades a casa. Prengueu les mesures preventives necessàries per evitar les cremades i mantenir als infants fora de perill.

Quan de greu és una cremada?
La gravetat d'una cremada està determinada fonamentalment per dos paràmetres:
La  seva profunditat:
·      Cremades superficial: La pell està vermella, inflada i fa mal. Un exemple típic són les cremades solars
·      Cremades de part del gruix de la pell: La pell està vermella, humida amb butllofes i fa molt dolorosa.
·      Cremades del gruix total: La pell està seca, vermella o blanca o negre o marró amb aspecte de cuir; amb pèrdua de l’elasticitat; els cabells es treuen fàcilment; menys dolor que en els altres graus.
La seva extensió:
·      Menors.  Les cremades menors són aquelles que tenen una extensió més petita que dos palmells de la mà del infant.
·      Majors. Una cremada major és aquella que és més extensa que dos palmells de la mà del infant.

Què fer?
El maneig inicial de les cremades està resumit en les 5C en anglès: "The five C of burn: Cloting, Cooling, Cleaning, Cover i Chemical" (despullar, refredar, rentar, cobrir i química).

1.     Despulleu. Separeu l’infant de la font de calor, tragueu la roba o les joies si és necessari.
2.     Refredeu. Poseu aigua freda a la zona cremada una bona estona (5 minuts).
3.     Renteu i netegeu la cremada amb aigua i sabó.
4.     Cobriu la lesió amb gases o un drap net. Mai cobriu amb cotó.
5.     Controleu el dolor. L ’Ibuprofèn és el fàrmac d’elecció per calmar el dolor a les cremades.

Quan consultar?
La majoria de les cremades es poden resoldre a casa. En les cremades lleus seguiu les recomanacions de les "5C", despulleu, refredeu, netegeu, cobriu i no us oblideu de calmar el dolor perquè les cremades són ferides molt doloroses.

Les cremades extenses (més grans que dos palmells de la mà del pacient) o profundes han de rebre atenció sanitària immediata. També les cremades en àrees especials com la cara, mans, genitals o els plecs (colze, genoll, palmells). Les cremades químiques o elèctriques o les cremades associats amb altres trastorns (fractures, ferides, inhalació́ de fum...), o les cremades en lactants menors d’1 any també han de ser avaluades per un sanitari. Si li preocupa la cremada del seu infant, tot i que no tingui cap de les característiques abans descrites, consulteu al vostre centre de salut.

Deixarà cicatriu?
Quan més profunda és una cremada més possibilitat que deixi cicatriu. Les cremades lleus i superficials (que no tenen ampolles) curen habitualment sense deixar cap senyal. Les cremades més profundes, que fan ampolles, poden deixar cicatriu o una pell amb una coloració diferent. Per reduir la possibilitats de que una cremada deixi senyal, mantingui la lesió tapada fins que es curi, hidrati molt bé la cremada quan estigui curada i eviti durant un any l’exposició al sol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada