dijous, 31 de maig de 2018

Infants sense fum. Setmana sense tabac


Algunes dades aportades per l’Agència de Salut Pública, en el marc de la XIX Setmana Sense Fum posen de manifests la continua baixada de consum de tabac en Catalunya. En concret, l’any 2017, la prevalença de fumadors diaris i ocasionals en majors de 14 anys va ser del 24%, la xifra més baixa mai registrada. Però encara, cada dia moren per causa del tabac a Catalunya 27 persones.

Infants i tabac
Els infants també tenen un risc elevat davant del tabaquisme. Perquè els infants aspiren el fum del tabac com a fumadors passius que té efectes negatius en els infants.
El fum ambiental del tabac o fum de segona mà és una barreja produïda pel fum que exhalen les persones que fumen i el fum que produeix la combustió passiva de la cigarreta. Ambdós tipus de fum són tòxics i contenen molts irritants respiratoris i cancerígens.
Alguns dels efectes més negatius del tabac sobre la salut de les infants comença abans del naixement perquè el tabaquisme durant l’embaràs suposa una alteració en el desenvolupament pulmonar, i té un significada importància en el risc de patir asma i la possibilitat patir igualment al·lèrgia, i de les exacerbacions d’aquestes malalties. També s'ha demostrat que els infants exposats al fum del tabac tenen un major risc de patir la síndrome de mort sobtada infantil
Sense oblidar com estan exposats els infants a la promoció i la publicitat del tabac, una situació que afavoreix l’inici precoç del consum de tabac, de tal forma que des de la primera adolescència molt infants són ja fumadors actius

Fum i embaràs
És necessari l’abandonament del consum de tabac durant l’embaràs, i també després. L’objectiu es aconseguir l’abandonament de l’hàbit tabac el més aviat possible, especialment abans del primer trimestre d’embaràs, perquè en els trimestre posterior l’impacte negatiu es encara pitjor.
L’abandonament de l’hàbit del tabac durant l’embaràs té un doble beneficis, per un costat els beneficis de la salut de la dona i òbviament s’evita l’exposició del fetus, en una de les etapes més sensibles del desenvolupament.
L’abandonament del hàbit del consum de tabac de la parella de la dona embarassada és necessària tant per suport a  l’abandonament de la dona embarassada com per evitar l’efecte negatiu del tabaquisme passiu.
Qualsevol moment és adequat per deixar de fumar perquè tampoc convé oblidar que si la mare de l’infant és fumadora la nicotina passa al nen a través de la llet materna.
Trobareu més informació en canal salut: Infància sense fum
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/tabaquisme/documents/arxius/infanciasensefum.pdf
Possiblement la millor manera de concloure es repetir les paraules del secretari de Salut Pública, Joan Guix: “Deixar de fumar és una molt bona idea i tenim eines eficients per ajudar a fer-ho.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada